Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği

14.2.2010
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ÖrneğiKAT KARŞILIĞI DAİRE YAPIM SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ....,,........Mah. ....... Sokak ...... Apt.No:.... adresinde oturan ......................ile diğer taraftaN.............. mah .adresinde bulunan ...................Arasında aşağıdaki genel ve özel şartları içeren anahtar teslim kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesidir.

MADDE 1) TARAFLAR:................... sözleşmenin bundan sonraki kısımlarında ARSA SAHİBİ,................................... ise sözleşmenin bundan sonraki kısımlarında MÜTEAHHİT olarak tanımlanmıştır.

MADDE 2) SÖZLEŞMEDE TEMSİL VE İMZA YETKİSİ :

İş bu sözleşmede ARSA SAHİBİ Mehmet Sökmen tarafından, MÜTEAHHİT ise Selman GÜNEŞ tarafından temsil edilecek ve sözleşme bunlar tarafından imza edilecek ve taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu anlaşmalarda sonradan yapılacak değişiklikler, ilaveler veya yenilemeler bu anlaşmanın ek hükümleri olarak yazılı bir şekilde her iki tarafın kabulü ve imzaları ile bu ana anlaşmaya katılabilir.

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Sözleşmenin konusu ARSA SAHİBİ ne ait olan Antalya ili Merkez ilçesi ….. ada … nolu parselde yapılacak olan anahtar teslim kat karşılığı konut inşaatının yapımı.Konut inşaatının yapımı için gerekli projelerin çizilmesi,ruhsat takibinin yapılması,inşaat ruhsatının alınması ve inşaatın yapılması Projenin çizilmesi ve tüm resmi kurumlardan onaylatılması işlemi müteahhite ait olup,ruhsat için gerekli tüm resmi harçlar (Muratpaşa Belediyesi,ASAT,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Mimar ve Mühendis Odaları,Sivil Savunma,Çevre Koruma vd.) müteahhit tarafından yatırılacaktır.Yapı denetim şirketi müteahhit tarafından bulunacak,ödemesi müteahhit tarafından yatırılacaktır.

MADDE 4) PAYLAŞIM :

Arsa sahibi %50 hissesini uhdesinde bırakacak olup,%50 hissesini müteahhite devredecektir.Yapılacak olan inşaat;Bodrum katta iki daire, zemin katta iki daire, birinci normal katta iki daire, ikinci normal katta iki daire olmak üzere toplam sekiz bağımsız bölümden oluşup,Ekteki daire paylaşımında belirtildiği gibi;Bodrum kat 2 nolu bağımsız bölüm,Zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm,1.normal kat 6 nolu bağımsız bölüm ile2.normal kat 8 nolu bağımsız bölüm arsa sahibine verilecektir.MADDE 5) İMALATIN KAPSAMI :

Müteahhit tarafından işverenin görüşleri alınarak çizilecek ve ilgili belediye ve yapı denetim firması tarafından onaylanacak projeye uygun olarak betonarme imalat yapılacaktır.•Dış duvarlar 13,5 cm. kalınlıkta tuğla olacaktır.

•Elektrik malzemeleri ( simens veya muadili,armatürler viko veya muadili )ve sıhhi tesisat malzemeleri ( fıratpen veya muadili,armatürler eca veya muadili )1.sınıf TSE li malzemeden imal edilecektir.

•İç ve dış cephe duvarlarına çimento esaslı sıva yapılacaktır.

•Tüm mekanlara yeterli kalınlıkta şap atılacaktır.

•Islak hacimler hariç tüm iç mekanların tavan ve duvarlarına alçı sıva uygulaması yapılacaktır.

•Çatı çelik konstrüksiyon olarak imal edilecektir.çatıya alttan alçıpan,alçıpan üzerine buhar kesici,buhar kesici üzerine 3 cm kalınlıkta ısı izolasyonu ,ısı izolasyonu üzerine 11 mm. kalınlıkta OSB,OSB üzerine su yalıtımı,su yalıtımı üzerine kiremit veya shingle çatı kaplaması yapılacaktır.dere ve baca kenarlarına su izolasyonu yapılacaktır.

•Doğramalar ısı camlı,çift tarafı kaplamalı ahşap görünümlü ( egepen,pimapen,fıratpen veya muadili ) pvc doğrama olacaktır. Pencerelerde panjur kullanılacaktır.

•Dış cepheye 5cm.kalınlıkta mantolama ile ısı yalıtımı yapılacak,ısı yalıtımı üzerine silikon esaslı dış cephe boyası yapılacaktır.

•Yağmur inişlerinde köşeli pvc yağmur iniş boruları kullanılacaktır.

•Islak hacimlerde duvarlar tavana kadar fayans yerler seramik ( Çanakkale ,vitra veya muadili ) kaplanacaktır.

•Koridor,mutfak ve balkon zeminleri seramik ( Çanakkale ,vitra veya muadili )kaplanacaktır.

•Duvarlar su bazlı saten(filli boya,Marshall veya muadili),tavanlar plastik boya yapılacaktır.

•Salon ve oda zeminleri 1.sınıf laminat parke kaplanacaktır.

•Mutfak dolapları 1.sınıf mdf olarak yaptırılacak,çelik evye ve laminat veya granit tezgah kullanılacak,armatürler 1.sınıf TSE li olacaktır.

•İç kapılar 1.sınıf amerikan panel kapı olacaktır. Çelik kapılar 1.sınıf TSE li olacaktır.

•Banyoda Hilton lavabo, küvet, klozet ve havlupan kullanılacaktır.

•Wc de helataşı veya klozet ile ayaklı veya yarım ayak lavabo kullanılacaktır.

•Odalarda kartonpiyer yapılacaktır,dairelerde panel radyatör kullanılacaktır.

•7 nolu daire parkeleri masif olacaktır,iç kapıları masif olacaktır.

•Fransız balkonlarda alüminyum korkuluk kullanılacaktır.

•Ortak merdiven holünde ve merdivenlerde1.sınıf mermer kaplama yapılacaktır.

•Konutta 1.kalite paslanmaz asansör kullanılacaktır.

•Merdiven korkulukları ferforje veya paslanmaz alüminyum olarak imal edilecektir.

•Dış kapı 1.kalite alüminyum veya ahşap olarak imal edilecektir.

•Bina çevresine peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.

•Dublex dairelerin iç merdivenleri betonarme üzeri ahşap kaplama yapılacak,korkuluk ve küpeşteleri ahşap olacaktır.MADDE 6) İŞİN SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :

MÜTEAHHİT iş bu sözleşmede belirtilen işlere ruhsatın alındığı tarihten itibaren başlayıp 1yıl içinde 6.madde deki teknik şartlarla bitirip teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.Tayin olunan bu süre kesin olup herhangi bir ek süre verilmesi mümkün değildir.Sözleşmede saptanmış bulunan bu kesin süre içinde taahhüt edilen işler inşa edilmediği takdirde her ay için 1daire başına 500 YTL. ( BEŞYUZ YENİ TÜRK LİRASI ) ceza MÜTEAHHİT tarafından arsa sahibine ödenecektir.MADDE 7) İŞİN YAPILMASI :MÜTEAHHİT tüm imalatı sözleşmeye uygun olarak yapacaktır.

MADDE 8) İŞİN KABULÜ :İş bitiminde,müteahhit ve arsa sahibi yetkililerince imalatlar sözleşme ve projeye göre incelenerek eksik bir işlem yoksa iş kabul tutanağı düzenlenerek işin kabulü yapılır.MADDE 9) SÖZLEŞMENİN, ALACAK VE BORÇLARIN DEVRİ:MÜTEAHHİT bu sözleşmede yapmayı taahhüt ettiği işleri ve bu işler dolayısıyla kazanmış olduğu hak ve vecibeleri ARSA SAHİBİ ’nin yazılı onayı olmadıkça üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devir edemez.MADDE 10) SİGORTALI ELEMAN ÇALIŞTIRILMASI:İnşaat süresince işçilere ait SSK primlerini karşılamak MÜTEAHHİT e aittir.MADDE 11) BİLDİRİMLER :

İş bu sözleşme gereği,her türlü bildirimin yazılı ve imza karşılığı yapılması gerekmektedir.

MADDE 12) TEBLİGAT ADRESLERİ :

Yukarıda belirtilen adresler, her iki tarafın,kanuni ikametgahları olup,adres değişiklikleri en geç 7 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliklerinin süresi içerisinde ve yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde ,eski adrese yapılan her türlü tebligat,hukuken muhatabına yapılmış sayılacaktır.MADDE 13) İHTİLAFLARIN HALLİ:

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hali için ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.MADDE 14) SONUÇ:

Ekte daire paylaşımının gösterildiği kesit sayfası ile beraber 3 sayfa ve 14 maddeden oluşan iş bu kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi iki nüsha olarak hazırlanmış olarak taraflarca okunduktan sonra imzalanmıştır. Taraflar sözleşmeye ek belgelerin doğruluklarını ve geçerliliklerini karşılıklı olarak kabul ve taahhüt eder. --/--/-----ARSA SAHİBİ MÜTEAHHİT<< Geri Tüm haberler için tıklayınız.


Bizden Haberler
14.02.2010 Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği
14.02.2010 Örnek Daire karşılığı inşaat sözleşmesi
14.02.2010 Kat Karşılığı İnşaatlar için örnek bir Teknik Şartname


Emlak Yaşam Haberleri
27.10.2017 iki design group,...
27.10.2017 Yapı Merkezi’nden 3...
26.10.2017 NG Residenceta 4 bin...